ANSLAGSTAVLA

Anslagstavla!


Här kan du som medlem annonsera och efterlysa!

Har du något du vill sätta upp på anslagstavlan? Formulera innehållet i annonsen med text, bild och kontaktuppgifter och maila till oss via

info@hampa.net

Årsmöte för Hampanätet a.k.a. Industrihampaföreningen i Sverige

Tid: 24 April 2022 kl 13:00 - 16:20

Plats: Digitalt via Zoom. Maila dinanmälan tillinfo@hampa.net