Om Nätverket

Medlemsskap
om medlem har man rätt att påverka arbetet i nätverket och låta sig väljas in i styrelsen. Medlemmar kan även bli föremål för specialerbjudanden och förmåner i form av t.ex. produkter, kontakter och olika evenemang.


Privatperson 350 kr

ink. tidningen ”Förnyelsebar Energi” 4 ggr per år
Litet företag 650 kr
Medelstort företag 1150 kr
Större företag och organisationer 2150 kr


Beloppet betalas in med SWISH 123 364 70 13 eller på PG 4283851-6 med året som avses, namn och email som referens. OBS! Ange tydligt vem som har sänt in pengarna, vi behöver kunna kontakta dig! Maila sedan dina adressuppgifter, telefon och mail för nyhetsbrev till info@hampa.net

Om nätverket

Årsmötesaktiviteterna gick av stapeln den 30 maj, enligt planerna och vi fick besök av intressenter och medlemmar både fysiskt och digitalt. Här nedan är verksamhetsberättelsen för det gångna året, som lästes upp på det formella årsmötet, där två nya styrelsemedlemmar - Clara Norell och Ebba-Maria Olson valdes in.


Mer om årsmötet i kommande medlemsbrev! 


Årsmöte 30 Maj 2020 på Mossagården

Hampanätet EST 1999
Hampanätet bildades 1999 och är en ideell intresseförening för industrihampans spridning i Sverige. Verksamheten drivs som ett nätverk i vilket varje medlem själv tar ansvar för hur man vill främja industrihampans tusentals olika miljövänliga användningsområden.


Aktiviteter

Medlemmarna arrangerar bl.a. utställningar, föreläsningar och seminarier för allmänheten samt särskilda medlemsmöten och studiebesök.


Samarbetspartners

Hampanätet samarbetar med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och andra forskningsinstitutioner samt ett antal företag och privatpersoner både i Sverige och internationellt som är intresserade av att odla, framställa eller sälja produkter av industrihampa.