Hem

Årsmöte 2021


Lördagen den 29 maj hölls årsmötet digitalt.

En ny styrelse valdes in och en verksamhetsplan fastställdes.


Som även kan läsas i vår vision, så är föreningens pågående arbete att omvärldsbevaka, delta i samhällsdebatten för att höja hampans ställning i samhället i den gröna omställningen, samt delta och skapa evenemang och aktiviteter.


Förutom att fortsätta med detta, är fokus för detta verksamhetsår kommer att

  • öka relevansen i föreningens tjänster för dig som är i behov av värdefull kompetens
  • minska avståndet mellan våra medlemmar, och mellan styrelsen och medlemmarna, underlätta samverkan och initiativ till aktiviteter
  • öka närvaron i debatter och medier
  • öka relevansen i våra medier

    Vi håller just nu på att uppdatera våra medier och organisera föreningens aktuella dokument,
    som snart kommer finnas att läsa här på hemsidan. Håll utkik!
 Alla medlemmar har möjlighet att väljas in i styrelsen för att få full insyn och större påverkan på föreningens arbete.

Hampa-Hank

Varför bli medlem?


När du betalar medlemsavgiften stöttar du den ideella föreningens arbete med att ge hampan en betydande roll i samhällsutvecklingen. Det möjliggör aktiviteter och konferenser, investeringar och informationsmaterial.


VÅRT ARBETE MED HAMPAN

Industrihampaföreningen arbetar för att hampan ska få utvecklas till sin fulla potential för att kunna användas som bl a livsmedel, byggmaterial, textil och bioplaster. Det gör vi genom att agera plattform för Sverige hampabönder, informera allmänheten och övervaka Sveriges liksom Europas hamparelaterade politik för att förse beslutsfattare med korrekt och tillförlitlig information inom olika kompetensområden.


Industrihampaföreningen samarbetar med

European Industrial Hemp Association (EIHA) som representerar hampasektorn från odlare till berednings- och produktföretag och vars medlemskap omfattar 25 EU stater och ytterligare 12 länder. EIHA övervakar för närvarande följande policyer: reform av CAP, hampextrakt / nya livsmedelsregler, THC-gränser i foder och livsmedel, livscykelbedömning av

hampmaterial, koldioxidpåverkan, miljöhänsyn och kosmetika.


Industrihampaföreningen

är medlemmar i: