Hem

”Varför bruka skog som vuxit fram över århundraden eller bergtäkter som skapats över många tidsåldrar när vi kan få likvärdigt med råmaterial från skörden av våra hampafält årligen?”


- Henry Ford

Industrihampaföreningen

är medlemmar i:

industrial,hemp,conference,international,sweden

Digital Studiecirkel med start 25 Mars 2021


Industrihampa från frö till produkt


Under denna studiecirkel är målet att vi tillsammans ska utforska industrihampans möjligheter från frö till olika färdiga produkter. Det finns intresse för att odla hampa både för privat bruk och att odla och förädla mer storskaligt.


Hampa är en mycket användbar kulturväxt och hållbar industrigröda, som håller på att få en renässans i den fossila ekonomins kölvatten. Industrihampa är lagligt att odla i hela EU, men hur kan man dra nytta av denna växt som privatperson eller tjäna sitt leverne som odlare eller producent?

Kostnad: 1000 kr per person för 5 tillfällen

Start 25 mars kl. 15:00


Kursledare: Mari Elfving, Dalarö Hampa & Miljö AB/IHFS www.hampa.net

Mail: mari@hampvaruhuset.se   

Tel: 0709199559


Anmäl dig till Studiecirkeln HÄR


Max antal deltagare är 20 st, så först till kvarn!

Vårt arbete för hampan

Industrihampaföreningen arbetar för att hampan ska få utvecklas till sin fulla

potential för att kunna användas som bl a livsmedel, byggmaterial,

textil och bioplaster. Det gör vi genom att agera plattform för Sverige hampabönder, informera allmänheten och övervaka Sveriges liksom

Europas hamparelaterade politik för att förse beslutsfattare med korrekt och

tillförlitlig information inom olika kompetensområden.


Industrihampaföreningen samarbetar med

European Industrial Hemp Association (EIHA) som representerar

hampasektorn från odlare till berednings och produktöretag

och vars medlemskap omfattar 25 EU stater och ytterligare 12 länder. 


EIHA övervakar för närvarande följande policyer: reform av CAP, hampextrakt / nya livsmedelsregler, THC-gränser i foder och livsmedel, livscykelbedömning av

hampmaterial, koldioxidpåverkan, miljöhänsyn och kosmetika.


Kontakta oss gärna - vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Stöd vårt arbete och bli medlem

Som medlem kan du påverka arbetet i nätverket och låta sig väljas in i styrelsen.

Som medlem kan du även få specialerbjudanden och förmåner i form av t.ex. produkter,
kontakter och olika evenemang.

Medlemsavgift för 2020


Privatperson 350 kr

ink. tidningen ”Förnyelsebar Energi” 4 ggr per år

Litet företag 650 kr

Medelstort företag 1150 kr

Större företag och organisationer 2150 kr


Beloppet betalas in med

SWISH 123 364 70 13 eller på

PG 4283851-6 med året som avses, namn och email som referens.


Ange tydligt vem som har sänt in pengarna! Maila sedan Ordförande Mari dina adressuppgifter, telefon och mail för nyhetsbrev på info@hampa.net

---

Ni som har Facebook, vet ni om att Hampanätet har en FB-grupp? Sök upp den och begär medlemsskap;

IHFS Industrihampaföreningen i Sverige

Länk:

https://www.facebook.com/IHFS-Industrihampaf%C3%B6reningen-i-Sverige-106844787946514