Litteratur

Litteratur om hampaHISTORIA

"America, Russia, hemp, and Napoleon: American trade with Russia and the Baltic, 1783-1812" (Alfred W. Crosby Jr, Ohio State U.P. 1965). 

"The Emperor Wears No Clothes" som även kan läsas i sin helhet på www.jackherer.com
Jack Herer

Hampa-det vita guldet Textilväxten Cannabis Sativa
Git Skoglund / Gidlund förlag

Cannabis Textiles i Hemp Garden Cultures av Git SkoglundHAMPA SOM BYGGMATERIAL