Att odla hampa

INFO kommer inom kort----------------------


Hampanätet är medlemmar i EIHA (Europeiska Industrihampa föreningen)

EIHA har bildats som en sammanslutning av industrihampans primära företag inom EU (ordinarie ledamöter). Associerade medlemmar är föreningar, nationella organisationer, företag och personer som arbetar inom området

för hampa eller andra naturliga fibrer.

www.eiha.org

Lagar, regelverk och tips

Att odla hampa