Vad är Hampanätet?

Hampanätet bildades 1999 och är en ideell intresseförening för industrihampans spridning i Sverige. Verksamheten drivs som ett nätverk i vilket varje medlem själv tar ansvar för hur man vill främja industrihampans tusentals olika miljövänliga användningsområden.

Aktiviteter


Medlemmarna arrangerar bl.a. utställningar, föreläsningar och seminarier för allmänheten samt särskilda medlemsmöten och studiebesök.


Samarbetspartners


Hampanätet samarbetar med
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och andra forskningsinstitutioner samt ett antal företag och privatpersoner både i Sverige och internationellt som är intresserade av att odla, framställa eller sälja produkter av industrihampa.

Medlemskap


Medlemskapet är öppet för alla och kostar 200 kr året.
Sätt in 200 kr, och gärna en donation, på Hampanätets postgironummer 428 38 51 - 6
Ange tydligt vem som har sänt in pengarna!

Som medlem har man rätt att påverka arbetet i nätverket och låta sig väljas in i styrelsen.
Medlemmar kan även bli föremål för specialerbjudanden och förmåner i form av t.ex. produkter, kontakter och olika evenemang.

Kontakt

info@hampa.net

Ordförande
Susanne Gerstenberg