Hampanäringen ska återskapas!

Industrihampa är råvara till textilier, byggvaror, bränsle, livsmedel och mycket annat. Från odling till färdiga produkter skapar hampan en hel näringskedja. Odling - beredning och tillverkning av produkter av hampa har en lång tradition. Hampanäringen växer i hela världen. I Sverige går det trögt.


Läs rapporten i sin helhet - klicka
här.


____________________________________________________________________________________________

Industrihampa i USA


Folket som stödjer lagändring för industrihampa i USA har startat en informationskampanj som vuxit sig större och större. Varje år i en vecka går "Hemp History Week" av stapeln. Initiativ för att främja och informera om hampan finns över hela landet, stora som små företag och privatpersoner bidrar.
Läs mer här:
http://hemphistoryweek.com/about/


____________________________________________________________________________________________

Ett bekämpat läkemedel -
artikel ur Miljömagasinet 43/2013

Som medicin har hampa – cannabis på latin – använts i årtusenden. Växtens psykoaktiva delar kan även idag tillämpas vid ett flertal svåra neurologiska sjukdomstillstånd – bland annat multipel skleros, Parkinsons sjukdom, cancer och biverkningar vid kemoterapi hos cancer-patienter. Så skriver den Internationella föreningen för cannabisläkemedel (IACM, International Association for Cannabinoid Medicines) och lägger till att den medicinska användningen av naturliga cannabisprodukter begränsas starkt på grund av många länders restriktiva lagstiftning. Å ena sidan är det drogmissbruket (hasch, marijuana) som står i vägen, å andra sidan forsk-ningen kring syntetiska läkemedel och en mäktig farmaceutisk industri som är tveksamma mot forskning och användning av cannabispreparat.

IACM bildades 2000 i Tyskland. I den i september 2013 nyvalda styrelsen ingår läkare/forskare från Tyskland, Storbritannien, Kanada, Italien, Schweiz, USA, Nederländerna och Israel, meddelar IACM i sitt senaste digitala nyhetsbrev (5 okt) som kommer ut varannan vecka. Där rapporterar föreningen om pågående klinisk forskning och legalisering av cannabisbaserade medicin i styrelsemedlemmarnas länder, även i Spanien, Portugal och Frankrike.

Kanada har beslutat att bygga upp en statligt kontrollerad medicinsk cannabisindustri från och med 1 oktober, rapporterar föreningen. Staten räknar med en rejäl ekonomisk vinst. Under de gånga tio åren kunde patienter med hjälp av läkarrecept och under stark kontroll från myndig-heternas sida själva odla små mängder av medicinsk hampa, ge odlingen i uppdrag till någon annan eller få begränsade mängder från hälsoministeriet.

Hampväxten innehåller 66 olika cannabisämnen, det viktigaste är THC, tetrahydrocannabinol. THC ger inte direkt hälsoeffekt utan stimulerar kroppsegna cannabinoider till större aktivitet. Det rapporterade Cristina Sánchez om sin cancerforskning på Teneriffa under en konferens i Bern, Schweiz, som den nationella arbetsgruppen för cannabisläkemedel hade ordnat tidigare i år (Tages-Anzeiger 1 feb). På konferensen kom också fram att mycket forskning återstår om människans/djurens kroppsegna cannabinoidsystem som inte upptäcktes förrän 1980. Systemet är ytterst komplext. Det finns människor som inte reagerar alls på cannabis, berättar läkaren Claude Verney från en klinik i Bern där han behandlar 300 multipel skleros-patienter. Hos andra visar redan en liten dos önskad kramplösande effekt.

Sanni Gerstenberg____________________________________________________________________________________________

Frank Wiederkehr, en färgstark kämpe för hampa

Den 14 oktober gick Frank Wiederkehr bort, 65 år gammal, trots sin svåra diabetes oväntat och snabbt.

Frank var min äldsta hampavän. Bekant blev jag med honom genom Hanfhaus, ett varuhus i Berlin på 80- och 90-talet, som jag beställde varor hos. ”Det finns ju en annan som arbetar för industri-hampa i Sverige”, skrev de, ”du kan få hans adress”. På den vägen blev det. Frank drev i några år en importfirma för varor gjorda av industrihampa. Som jag själv trodde han att den mångsidiga fiber- och oljeväxten skulle återerövra Sverige med stormsteg efter lagstiftsändringen 2003. Sedan dess får avgiftade hampsorter (industrihampa) odlas efter 30 år av totalförbud mot växten på grund av dess droghalt. Så har inte varit fallet, återerövringen tar tid.

Frank deltog när vi startade föreningen Hampanätet sommaren 2000. Han övertygade Helsing-borgs Dagblad om att publicera ett stort reportage om industrihampans alla fördelar. Frank var med i förberedelserna för en framgångsrik hampa-konferens, den första i modern tid, på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp (2001). Han skrev, upplyste och försvarade industrihampan i många samband (den 7 juli 2000 i Miljömagasinet).

Frank, av tysk-österrikisk börd, kom till Sverige på 1960-talet, arbetade till pensioneringen ett hårt liv som lokförare hos SJ, körde godståg. Han var oerhört beläst och brett intresserad av det jordiska – politik och hälsa - och även det utomjordiska. Att göra resor över hela världen var hans passion. Han var hemma i Kina – inte minst genom sin fru från Hong Kong -, älskade Japan, har varit i Australien, Nya Zeeland… och om och om igen i Tyskland och Österrike. Jag samlade frimärken åt honom och fick egendesignade brevkuvert i gengäld. Massor! Jag lärde mig allt om det tidigare förbjudna sötmedlet stevia, vanligt i Japan – en inkräktare på Europas/Amerikas sockerbetebaserade marknad. Han berättade om sitt engagemang för el-bilar som han försökte övertyga sina vänner om. I skarpt tonläge skrev Frank gång på gång till SVT som han kritiserade för deras amerikaniserade kulturutbud. ”Svenska folket är så färgat av den amerikanska kulturen att de flesta knappast tänker på annat”, skrev han 2012.

Så länge han var kvar som lokförare och hade sin koloniträdgård hemma i Helsingborg kunde han stanna sitt imponerande långa godståg någonstans i närheten av Laholm och räcka ner en säck med potatis, senaste tidningsklipp, någon bok om hampa mot en flaska hampfröolja bland annat.

Sista gången träffades vi i Båstad i augusti 2010 när Hampanätet firade sitt 10-års jubileum. Frank lämnar hustrun Yuen Mei, modern i Tyskland och syskon i Österrike.

Susanne Gerstenberg
ordförande i Hampanätet 2000-2013


____________________________________________________________________________________________

Gotlandshus av hempcrete byggs i Burs socken, Gotland

Grantinglarsson arkitekter har ritat huset. De tycker att konstruktionen av hempcrete med
regelstomme av trä är tilltalade då den inte innehåller en otrolig massa olika material. Bygg-
processen, som är okomplicerad om än annorlunda i Sverige, låter brukaren av huset vara
delaktig i processen, och är en helt möjlig byggmetod för självbyggare. Följ denna länk för
att se blogginlägget om detta bygge:
http://pyttorna.blogspot.se/2013/07/studiebesok-vid-hampakalkhusbygge.html?m=1

För att läsa artikel i pdf-format från Gotlands Allehanda 130709 - klicka
här (högerklicka för
att ladda ner. Öppnas annars i nytt fönster).
____________________________________________________________________________________________

Hampanätet fortsätter med ny styrelse och schvung!

Den 10 mars 2013 höll Hampanätet sitt årsmöte i Grästorp, Västra Götaland. Medlemmar från Blekinge, Halland, Stockholm, Västmanland, Värmland och Västra Götaland samlades på Växthus Oscar. Värdinna Gunnel i Grästorp bjöd på utsökt mat med hampingredienser.

En ny styrelse valdes:
Ordförande: Mari Elfving, Dalarö (nyval)

6 ordinarie styrelseledamöter:
Mats Stråhl, Molkom, 1 år (nyval)
Pontus Dahlberg, Molkom, 1 år (nyval)
Stina Jonsson, Falköping, 2 år (kvarstår)
Kurt Hansson, Sala, 1 år (nyval, kassör)
Hans Geisewall, Stockholm, 1 år (nyval)
Philip Clarke, Slöinge, 2 år (kvarstår)

Revisorer: Roger Olofsson, ordinarie (nyval), Hans Röös, suppleant (omval)

Valberedningen: Susanne Gerstenberg bl.a.

I anslutning till årsmötet fick deltagarna se separering/beredning av hampa till isoleringsfiber och vedämne på Göran Anderssons gård i Plan.

OBS! Det är dags att inbetala medlemsavgiften! 200 kronor gäller även för 2013.
Gåvor tas emot med tacksamhet.
HAMPANÄTET plusgiro 428 38 51-6
Glöm inte uppge namn, adress, e-post adress.


____________________________________________________________________________________________

Hampfrösorten Finola får odlas igen

Den under ett antal år förbjudna hampfrösorten Finola, framtagen i Finland, får nu odlas igen i
Sverige och andra EU-länder enligt EU förordning och är därmed bidragsberättigad (Komm-
issionens genomförandeförordning nr 393/2013. 29 april 2013). EU förbjöd den lågväxande
sorten Finola efter att det upptäcktes vid ett stickprov ett tiondedels för hög halt av den drog-
klassade THC i växten.

Oljan, pressad ur hampfrö innehåller fleromättade essentiella fettsyror omega-6 och omega-3
i balans 3:1. Hampfröolja är också en av de sällsynta källorna till gammalinolensyra (GLA).
Fleromättade fettsyror smörjer och rensar artärerna vilket motverkar hjärt-kärlsjukdomar. Den
kallpressade mörkgröna oljan har en nötaktig smak. Oljan får inte värmas upp utan användas
för sallader eller som mattillskott. Hampfröolja innehåller inget drogämne.

Kurt Hansson, jordbrukare i Sala, är glad åt beskedet, - Jag har preliminärt tingat 20x25 kg
certifierat och godkänt Finolautsäde direkt från Finland. Frön kan inte sås ut så länge det finns
tjäle i marken, alltså inte förrän i slutet av maj. S.G.

Notis i Miljömagasinet 19/2013

____________________________________________________________________________________________

Demonstrationståg i Stockholm den 1:a maj

Mari Elfving går i demonstrationståget på 1:a maj i Stockholm. Budskapet är väl klart?!
Mari är Hampanätets ordförande sedan mars 2013.


MariElving
____________________________________________________________________________________________

Här följer en sammanfattning av vårens industrihampa-symposium på SLU i Alnarp.
Artikeln publicerades tidigare i
Förnybar Energi, SEROs medlemstidning (Sveriges
Energiföreningars RiksOrganisation).
Klicka på länken härartikeln öppnas i nytt fönster som kan sparas som pdf.


Bakgrund:
En konferens om Industrihampa och Marknaden ägde rum i Alnarp (SLU), 28 mars 2012.
Huvudarrangör var Partnerskap Alnarp, medarrangörer Nilzabodens hampaprodukter och
Hampaprodukteri Sverige.
Inom kort kommer det att publiceras en dokumentation om dagens föreläsningar.

Några bildglimtar från konferensen:

032
Bodil Pallesen AgroTech Århus, Danmark föreläste om isoleringsprodukter

033
Thomas Prade (längst t h) föredrog om Bioenergi och biogas. Git Skoglund (andra fr h) föreläste både om textil- och livsmedelsprodukter

037
Steve Allin, IHBA Irland (Hampa som byggmaterial) i samtal med Mari Elfving, Hampvaruhuset, styrelseledamot i Hampanätet
____________________________________________________________________________________________

header
Dear Experts on Hemp and Natural Fibres,

we would like to invite you to the 9th Conference of
the European Industrial Hemp Association (EIHA),
on May 23rd-24th, 2012 at Wesseling near Cologne,
Germany:

http://www.eiha-conference.org

Bio-Composites - like bio-based plastics - show a two digit growth each year. The conference will present the newest technology developments and market penetration of hemp and other natural fibres reinforced plastics.
The EIHA Conference is now established as the largest meeting of experts on industrial hemp in Europe and indeed world - wide. Specialists from all over the world will meet in order to exchange information regarding the latest developments in hemp and in other natural fibres and moreover on the applications for fibres, shivs, seeds and oil. Participants will range from cultivation consultants, primary and further processors, traders, mechanical engineers and investors to numerous small and medium-sized enterprises and to international automotive companies and suppliers. The conference language will be English. We expect 150 international participants from 30 countries. You are welcome to present your latest products, technologies or developments, book a stand and a bulletin board now for only 200 EUR (plus 19% VAT).
Please contact:
Mr. Dominik Vogt, phone: +49(0)2233-4814-49, email: dominik.vogt@nova-institut.de

The spectrum of participants will range from:

  • cultivation consultants,
  • primary and further processors,
  • traders, mechanical engineers,
  • investors to enterprise to
  • suppliers (for example: insulation material, pulp & paper, automotive, food & feed).
Call for Papers

If you would like to present your latest products, technologies or developments, please send us the title and an abstract of your presentation as soon as possible.
Please bear in mind that all participants are experts and specialists within this field. We are primarily interested in new and sophisticated topics concerning hemp, natural fibres, technologies and their applications. The time for presentations will be about 20 minutes plus 10 minutes for discussion. Please send your proposal to Dominik Vogt (
dominik.vogt@nova-institut.de).

Further information

For non-members the fee for participation is 400 EUR plus 19% VAT (including lunches, snacks and dinner buffet). EIHA members are also required to pay this fee but they will get a credit voucher of 100 EUR which will be deducted from the EIHA Membership fee for 2013. We are most grateful for the support of our sponsor Hempro GmbH & Co. KG (
www.hempro.com)

Don't miss the world's largest event on Industrial Hemp in 2012!

We look forward to seeing you in Wesseling!

With Best Regards,
Michael Carus and Dominik Vogt, nova-Institut GmbH
 

nova_en_bk 
____________________________________________________________________________________________

Ny avhandling om industrihampa som energiväxt
med hög avkastning har publicerats. Thomas Prade blev nyligen klar med sin doktorsavhandling vid
SLU i Alnarp (nov 2011):
Industrial Hemp (Cannabis Sativa L.) - A Highyielding Energy Crop.
En svensk sammanfattning av hans arbete finns på
http://pub.epsilon.slu.se/8415/

Thomas P skriver: Vid intresse av en kopia på avhandlingen eller på enstaka artiklar vänd er direkt till mig:
thomas.prade@slu.se
____________________________________________________________________________________________

Hemp Industry Insider:
En ny kostnadsfri nättidning om industrihampa finns nu att prenumerera på.
Den kommer från Australien. Grundaren och utgivaren är Dr Dionne Payn.
Tidningens mål är att informera om industrihampans fördelar och mångfald
av produkterna. Dionne Payn tar gärna emot bidrag för Hemp Industry Insider.
Tidningen rekommenderas av EIHA. 

www.HempIndustryInsider.com 

www.facebook.com/HempIndustryInsider 

kontakt: admin@hempindustryinsider.com     

I senaste numret finns en adress för beställning av träfritt hampapapper
som efterfrågas även i Sverige. www.thehempshop.co.uk/product-239.htm
________________________________________________________________________

AKTUELLT: Inbjudan till kongress i Tyskland - WPC-kongress
Nova institutet, Tyskland, bjuder in till sin fjärde WPC-kongress (Wood Plastic Composite),
13-14 dec. 2011 i Köln, Tyskland. Utställningarna och föreläsningarna handlar både om trä-
och övriga naturfiberkompositer, inkl hampa.
Rabatterad deltagaravgift (100 euro) vid anmälan före 31 augusti.

För mer info: http://www.wpc-kongress.de/home?lng=en
Länk till flygblad i pdf-format:
http://www.wpc-kongress.de/wpc2011/data/uploads/File/11-06-15WPC2011-en.pdf

4germanwpckongress
________________________________________________________________________

Rapport från Hampanätets årsmöte 2011
av Git Skoglund.

Hej kära vänner och medlemmar i Hampanätet!

Hampanätets årsmöte 2011 ägde rum den 4:e juni strax utanför Stockholm, på
Dalarö Tullmuseum.
Mari Elving från Hampvaruhuset var värd för årets möte.

Under mötet kom två elever från Rosendals gymnasium och delgav oss sin
rapport om hampatextilier som jämfördes med bomull. Det var mycket
uppskattat av medlemmarna som fick nya ämnen att diskutera.
________________________________________________________________________

"Det krävs en ny syn på textilers kvalité och värde"
Ekobomull är inte samma sak som god kvalité och bomull i sin naturliga miljö är inte
sämre för miljön än andra växtfibrer. Git Skoglund reder ut begreppen och besöker en
kinesisk producent med stort intresse för växtfibrer; David Xu i den kinesiska provinsen
Shandong... Läs hela artikeln här.

Ursprunglig införd i Miljömagasinet nr 20, 2010
________________________________________________________________________

lt100830
Även på internet: www.laholmstidning.se
Mer bilder från Hampadagen
här. Bildgalleri här (tillagt 2011-01-04).
________________________________________________________________________

Roger Olofsson, Grästorp, som också är drivande i Hampaprodukter Sverige ek.f. meddelar:  

 Hampaprodukter Sverige  ek.f. (www.hampaprodukter.se) deltog på Elmia Lantbruk
den 20 - 23 oktober 2010 för att försöka rekrytera flera odlare.
Vi deltog också, tillsammans med Nääs byggnadsvård, på Hem och Villa mässan
i Göteborg den 4 - 7 november 2010 för att sälja mer isolering, till nya odlare. Vi tänker rekrytera
för att öka omsättningen.
www.bvn.se/Kultur_Default.aspx?id=40551
www.elmia.se/sv/lantbrukmaskin/
________________________________________________________________________

www.t360.idg.se
Hög tid för hampa som biobränsle
________________________________________________________________________


Tidig info om 4:e Internationella konferensen om Bio-baserade plaster och kompositer
i Köln, Tyskland (15 - 16 mars). Klicka på bilden för att länkas till den engelskspråkiga
sidan.
________________________________________________________________________

Miljömagasinet nr 34 2010, sid 16
Knäckebröd och textil

________________________________________________________________________

ÖstersundsPosten 2010-08-27 (Internetupplagan)
Unika textilskatter kan vara tillverkade av hampa
PDF-fil laddas hem här.


________________________________________________________________________

Miljömagasinet, nr 17 2009, sid 17
”Nationell konferens om hampa” samt ”Hampa - nyckeln till ”noll-kol” hus”
________________________________________________________________________För äldre nyheter - gå till vårt Nyhetsarkiv.