Hampans historia

Ingen växt har haft en lika komplex samvaro med mänskligheten som hampa. Troligtvis uppstod hampaväxten i centrala Asien, där den blev den första odlade fiberväxten. Bomull från Indien och lin från Medelhavet kom inte in i bilden förrän tusentals år senare. I de första försöken till skapandet av civilisationer utgjorde hampa en av de trådar som band samhällena samman.

Läs mer genom att klicka på understruken text.

I forntidens Indien, Mellanöstern och Egypten brukas hampa som föda, kläder och byggnadsmaterial. I religiösa sammanhang är hampa både rökelse och ceremoniell drog.
I det gamla Kina används hampa till bl.a. skor, kläder, mediciner och papper.
Arkeologiska fynd visar att hampa odlas i Jämtland under 200- och 300-talet.
Under tidig medeltid odlas hampa i Mälardalen, Dalarna och på Gotland för att utvinna fibern till rep, säckar, sängkläder och särkar med mera.
Under 1100- och 1200-talet uppräknas i Västmannalagen och Östgötalagen lin, hampa, bönor ärter, vete och råg som de sex viktigaste grödorna i Sverige. Senare omtalas hampa som basgröda även i Upplandslagen.
Under 1400-talet trycker tysken Johann Gutenberg den första bibeln på hampapapper.
Gustav Vasa inser till fullo hampans värde under 1500-talet, inte bara för allmänhetens vardagsbruk utan också som betydelsefull råvara för arméns och flottans behov. Flera efterföljande svenska konungar anbefaller utgivandet av skrifter om hampa (se exempel på äldre skrifter under ”Litteratur”).
1628 sjunker Vasa i Stockholm. Enligt Vasamuseets beräkningar så fanns det ca 11 ton hampa ombord i form av rep och segel.
Lagstiftad hampodling i bl.a. Spanien, England och deras kolonier.

På 1700-talet ger svensken Carl von Linné hampan det latinska familjenamnet Cannabis sativa, vilket fritt översatt betyder "användbar hampa". Hampodling är en del av självhushållningen. Säckar, rep, tält, presenningar och fiskeredskap tillverkas i hemmen. Flottans behov av hampa till segel, tross och annat är stort.
USA:s presidenter odlar cannabis
Napoleon krigar mot England och Ryssland om hampa
Vilda västern erövras delvis med hjälp av hampa. Nybyggarnas vagnar täcks av kanvas och guldgrävarna tar på sig slitstarka "Levi's" av äkta kanvas.
Under 1800-talet baseras de flesta mediciner i Europa och USA på hampa. Bomull konkurrerar ut hampan som textilfiber i Västergötland i mitten av seklet. Hampodlingen upphör i Västergötland men fortsätter i Västerbotten.
Konspirationen mot hampa
Inför ett samlat pressuppbåd går Henry Ford lös på sin nya bilmodell med en slägga. Släggan studsar mot karossen som är gjord av hampplast. Motorn kan drivas med etanol framställd ur t.ex. hampa.

USA invaderar Filippinerna under andra världskriget för att säkerställa leveranserna av manilahampa.
Av självförsörjningsskäl ger Sveriges regeringen bidrag till hampodling under andra världskriget. Beredningsverk byggs i Visby och i Värmbol i Katrineholm.
Efter 25 år upphör 1966 det statliga stödet till svensk hampberedning. I svenska apotek säljs fortfarande mediciner gjorda på cannabis. Under 1970-talet förbjuds hampodling helt med argumentet att hampa är narkotika.
Hamparevolutionen under 1990-talet börjar med att amerikanen Jack Herer skriver sin berömda bok "The Emperor Wears No Clothes". På några år etableras butiker specialiserade på produkter av hampa i nästan varenda större stad i USA, Canada, Australien, Europa och på många andra ställen.
En handfull bönder odlar industrihampa i Sverige år 2001. De trotsar det svenska förbudet men följer EU-reglerna. Polisen, domstolar och statliga verk hamnar i konflikt med varandra och ärendet tas till Bryssel.