USA:s förste president George Washington var från början en plantageägare
som livnärde sig på att odla hampa på sina ägor.

Thomas Jefferson var först diplomat åt USA innan han blev landets
tredje president. Under sin tid som sändebud i Frankrike spenderade han stora summor på att skicka hemliga agenter till Kina för att där införskaffa högkvalitativa hampfrön som sedan smugglades ut via Turkiet. Detta var inte någon riskfri handel eftersom de kinesiska kejsarna satte så stort värde på sina hampfrön att det var belagt med dödsstraff att föra dem ur riket. Hemmavid var Jefferson dessutom en hängiven hampodlare och hobbyforskare.

Vetenskapsmannen Benjamin Franklin var en mycket aktiv politiker som bidrog starkt till att USA blev en självständig nation. En av hans främsta insatser var att starta ett av Amerikas första pappersbruk, som till-verkade papper av hampfiber. Detta gjorde det möjligt för nybyggarna att driva en fri pressverksamhet i kolonierna, utan att behöva be moder-landet Storbritannien om att få köpa papper och böcker.

Utkastet till USA:s självständighetsdeklaration undertecknades på hampapapper!

Under en sammanräkning i USA år 1850 (United States Census) fick man fram 8 327 plantager på vilka hampa odlades som var större än 80 hektar. Den hampa som skördades användes främst som råvara till tyger, canvas och rep vilka användes till att slå kring bomullsbalar.

De flesta hampodlingarna låg i de södra delstaterna, främst p.g.a. den stora tillgången på billig arbetskraft i form av svarta slavar. I sammanräkningen återfinns dock inte de tiotusentals mindre jordbruk och även hundratusentals små familjeodlingar som var mycket vanliga i USA under denna tid. Den visar heller inte att USA under mer än tvåhundra år, till långt in på 1900-talet, dessutom till 80% täckte sitt behov av hampfiber med import från främst Ryssland, Ungern, dåvarande Tjeckoslovakien och Polen.

Under det sena 1930-talet meddelade den federala narkotikabyrån till kongressen i Washington D.C. att ett stort antal polsk-amerikaner fortfarande odlade "gräs" på sina bakgårdar. Detta gjorde de för att ha material till att tillverka slitstarka arbetskläder och varma långkalsonger under vintern. När den oförstående narkotika-byråns agenter skulle stoppa dessa "illegala knarkodlingar" möttes de av upprörda odlare med skjutvapen som skulle hindra dem från att stjäla deras framväxande nya kläder.