Styrelsen 2013

Ordförande:
Mari Elfving, Dalarö

Ordinarie styrelseledamöter:
Mats Stråhl, Molkom
Pontus Dahlberg, Molkom
Stina Jonsson, Falköping
Kurt Hansson, Sala
Hans Geisewall
Philip Clarke

Revisorer:
Roger Olofsson och Hans Röös, suppleant

Valberedningen:
Susanne Gerstenberg bl.a.