Drogfrågan

Många blir förvånade när man talar om för dem att snöret och fågelfröna de
just har inhandlat på konsum är från samma växt som används för att framställa hasch och marijuana.
Ordet cannabis betyder hampa på latin!

Skillnaden är att den fiberhampa eller industrihampa som används för snöret inte innehåller den grad av berusningsmedlet THC (tetrahydrocannabinol) som skulle göra den intressant för drogmissbrukare.


Den redan fastlagda svenska debatten mot hasch och marijuana drivs hårt av olika grupper, varav t.ex. Hassela är en politisk lobbygrupp som arbetar intimt med statsministern och regeringen. Deras representanter inbjuds titt som tätt och får uttrycka sig mycket hätskt och ofta skrämmande osakligt mot droger i alla möjliga mediasammanhang.


Vi fick en påhälsning av en rabiat drogmotståndare från en av dessa grupper när Hampanätet anordnade ett symposium om industrihampa tillsammans med
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp under hösten 2001. Den nästan hysteriskt argumenterade kvinnan orerade fram en pinsam enmansföreställning inför fnissande åhörare, innan vi i lugn och ro kunde fortsätta lyssna på gästande svenska och utländska forskare och professorer och deras erfarenheter med industrihampa.

Tyvärr är det oftast på det sättet som drogdebatten bedrivs officiellt i Sverige. Hampanätet intar därför en avvaktande inställning tills dess att man kan föra en saklig och mogen debatt i detta ämne på samma sätt som den förs i resten av Europa och i många andra delar av världen.


På svenska liksom på flera andra språk betecknar ordet "drog" även läkemedel. I flera EU-länder genomförs medicinska försök och studier i vilka man använder substanser från droghampa. I Sverige fanns hampa i olika mediciner på apoteken till in på 1970-talet. Genom hela den mänskliga historien har hampa varit en av de absolut främsta läkemedlen och den trenden bröts först under 1900-talet då de nya petrokemiska medicinerna började syntetiseras med de aktiva substanserna i växter och örter som förebild.


I USA finns idag "marijuanakliniker" dit främst aids-, astma-, cancer- och starrpatienter får remisser för att kunna få den effektivaste av all lindring läkarvetenskapen kan uppbringa - en joint!


EU-parlamentet har slagit fast att det är tillåtet att odla ca 15 olika sorters industrihampa vilka har en så låg halt av THC att dessa inte lämpar sig för droganvändning. Drogmotståndarna i Sverige brukar fokusera sig på två svaga mothugg mot detta:


1) "Det är enkelt att smyga in droghampa i ett fält med industrihampa då dessa sorter kan vara så snarlika att det är omöjligt att skilja dem åt."


Odling av legal industrihampa är i själva verket den perfekta lösningen i kampen mot illegalt odlad droghampa. De individer som tjänar pengar på att odla illegal droghampa måste tillämpa ett flertal specialiserade moment i sin odlingsmetodik för att kunna få fram intressanta mängder av hasch eller marijuana och dessa går inte att kombinera med odlingen av industrihampa. Framförallt måste man skydda de värdefulla honplantorna mot pollen från hanplantorna, vilket skulle vara helt omöjligt om droghampa skulle planteras i ett fält med industrihampa. Droghampa i Europa odlas illegalt i växthus, källare och garderober där det krävs ständig uppsikt, gödningsmedel, dyra lampor och fläktsystem samt annan klimatkontroll för att det skall resultera i lönsam skörd. Små misstag kan leda till ett totalt misslyckande. Ett fält med industrihampa lämnas i stort sett åt sitt öde fram till skörd och växer som ogräs. Ett enda litet frö av framavlad potent droghampa kan kosta flera gånger mer (hundratals och även tusentals kronor i extrema fall) än en hel säck med utsäde av industrihampa. Den som investerar i sådana jämförelsevis dyra frön ser oftast till att plantorna får växa i ett noggrant kontrollerat klimat.


I Australien, Canada, Kina, Ryssland och flera EU-länder odlas industrihampa som fibergröda. Ingen av dessa länder har upplevt en ökning av illegal odling av droghampa eller bruk av hasch och marijuana.


2) "Det går att utvinna koncentrerad THC ur industrihampa så att denna kan användas som drog."


En sådan raffinering skulle kräva en ganska avancerad teknisk apparatur och dessutom väldigt stora mängder industrihampa för att få fram en obetydlig mängd drog. Kostnaden och ansträngningen för detta skulle inte stå sig i jämförelse med de möjligheter som de flesta av dagens ungdomar (och många vuxna) har att enkelt inhandla illegal hasch och marijuana till rimliga priser.


Att likt en talibanregim fortsätta att hålla svenskar okunniga och omyndigförklarade i jämförelse med befolkningarna i våra grannländer håller inte längre i det fria informationssamhället. Eller ska vi driva förbuden så långt att vi till slut skickar ut polisen att beslagta socker och jäst i livsmedelsbutikerna eftersom det är fullt möjligt att detta kan användas till illegal spritframställning?