Lagar EUR-Lex:
Register över EU gemenskapens gällande lagstiftning, Sekundärrätt, 03.60.65 - Lin och hampa
http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm

Hampanätet är medlemmar i EIHA (Europeiska Industrihampa föreningen)
EIHA har bildats som en sammanslutning av industrihampans primära företag
inom EU (ordinarie ledamöter). Associerade medlemmar är föreningar,
nationella organisationer, företag och personer som arbetar inom området
för hampa eller andra naturliga fibrer.
Hemsida: www.eiha.org


Bionic är ett svenskt företag som säljer utsädesfrön och ger information till odlare i Sverige.
Hemsida: www.bionic.nu/