Byggmaterial

Man har i Frankrike hittat de välbevarade resterna av en bro som är minst 1500 år gammal. Den är tillverkad av cement förstärkt med hampfiber. Idag har flera företag runt om i världen tagit upp denna idé på nytt med mycket gott resultat.

Flera europeiska företag gör även spånplattor och isoleringsmaterial av hampfiber.


Den franska firman Isochanvre bygger hus med så många komponenter av hampa som möjligt!